• Vereniging

  De voetbalvereniging Wiron is opgericht op 22 augustus 1945.

  De accommodatie van v.v. Wiron is aan de Oosterkruisweg te Den Oever.
  v.v.Wiron behoort tot district West 1 van de KNVB, dat zich uitstrekt van Texel tot aan Veenendaal.
  Het bondsbureau staat in Amsterdam en de amateur-tak kent in totaal 6 districten. Bondsbureau
  KNVB district West 1
  Sportpark Riekerhaven
  Overschijstraat 194
  1062 XK Amsterdam
  Postbus 9202, 1006 AE Amsterdam
  Tel: 0204 87 9130
  Fax: 0204 87 9140
  KNVB relatienummer v.v.Wiron is BBFX28V
  Rekeningnummer Contributiezaken 370334337
  Lopende rekeningnummer Wiron IBAN NL91 RABO 0370311922

  Technische Zaken
  Op elke 1e donderdagavond van de maand zetelt Technische Zaken in de bestuurskamer en worden allerlei zaken besproken zoals: elftalindelingen, contracten, lopende zaken etc.
  Leden Technische Zaken:
  Voorzitter, Vacant
  Leider 1e team, M. Heijblok
  Leider 2e team, R. Kort
  Hoofdsponsor, A.Klein
  Hoofdtrainer, R. Wagner
  Wisselend bestuurslid.

  Aanmelden, afmelden en verhuizingen leden
  Alle aan/afmeldingen en verhuizingen voor de leeftijden onder 18 jaar gaan via: 

  Andries van Eekelen 

  Leeftijden van 18 jaar en ouder gaan via:

  Jeanette ten Bokkel Oosterkruisweg 63

  1779 XN Den Oever tel. 06-53597503

   

  Spelers kunnen zich aanmelden bij Andries van Eekelen en Jeanette ten Bokkel (zie hierboven). Er wordt dan bekeken in welk team de speler wordt ingedeeld en wanneer deze speler kan gaan trainen.
  Alleen bij aanvang van het nieuwe seizoen ben je gegarandeerd van een seizoen spelen, later lid worden betekend meetrainen totdat er plek is (dit kan een seizoen duren).
  Er wordt voor gezorgd dat het nieuwe lid een formulier krijgt die dan moet worden ingevuld en daarna bij het bovenstaande adres moet worden ingeleverd.
  Het aanmeldingsformulier is hier te downloaden. Gelieve dit formulier volledig ingevuld en ondertekend in te leveren. Wanneer u geen beschikking heeft over een printer is het ook mogelijk om het formulier op te halen in de kantine. 


  Om Wiron te kunnen laten voortbestaan zijn wij genoodzaakt de ouders van een Wironlid jonger dan 18 of een senior zelf, een vrijwillige functie te laten bekleden binnen de vereniging. Bij aanmelding kunt u doorgeven welke vrijwillige functie dit gaat worden.

  Afmelden, het lidmaatschap wordt per verenigingsjaar en dient te worden opgezegd voor 31 mei van het jaar.
  Wanneer u later afmeld dan is men nog een half jaar contributie verschuldigd i.v.m. contributiekosten aan de KNVB.
  De contributie wordt tijdens de jaarlijkse ledenvergadering vastgesteld en zijn met ingang van 1 januari 2010 nu als volgt vastgesteld:

  Senioren (18 jaar en ouder)  € 40,00 per kwartaal
  Junioren (12 t/m 17 jaar) € 33,00 (inclusief kleedgeld) per kwartaal
  Pupillen (6 t/m 11 jaar )  € 31,00 (inclusief kleedgeld) per kwartaal
  De contributie wordt via automatische incasso geïnd.
  Rekeningnummer contributie: Rabobank  370334337