• Vereniging

  De voetbalvereniging Wiron is opgericht op 22 augustus 1945.

  De accommodatie van v.v. Wiron bevindt zich aan de Oosterkruisweg te Den Oever.

  v.v.Wiron behoort tot district West 1 van de KNVB, dat zich uitstrekt van Texel tot aan Veenendaal.
  Het bondsbureau staat in Amsterdam en de amateur-tak kent in totaal 6 districten. 
  Bondsbureau KNVB district West 1
  Sportpark Riekerhaven
  Overschijstraat 194
  1062 XK Amsterdam
  Postbus 9202, 1006 AE Amsterdam
  Tel: 0204 87 9130
  Fax: 0204 87 9140

  KNVB relatienummer v.v.Wiron is BBFX28V
  Rekeningnummer Contributiezaken 370334337
  Lopende rekeningnummer Wiron IBAN NL91 RABO 0370311922


  Aanmelden, afmelden en adreswijzigingen leden

  Alle aan/afmeldingen en adreswijzigingen voor de leeftijden onder 18 jaar gaan via:

  Marina Rotgans, Robbenoordstraat 17, 1779 BJ Den Oever tel. 06-38721862

  Voor leden van 18 jaar en ouder:

  Jeanette ten Bokkel Oosterkruisweg 63, 1779 XN Den Oever tel. 06-53597503 

  Spelers kunnen zich aanmelden bij Marina Rotgans en Jeanette ten Bokkel (zie hierboven). Er wordt dan gekeken in welk team de speler wordt ingedeeld en wanneer deze speler kan gaan trainen.

  Het aanmeldingsformulier is hier te downloaden. Gelieve dit formulier volledig ingevuld en ondertekend in te leveren. Wanneer u geen beschikking heeft over een printer is het ook mogelijk om het formulier op te halen in de kantine. 

  Om Wiron te kunnen laten voortbestaan zijn wij genoodzaakt alle leden (voor jeugdleden een ouder/verzorger) mee te laten draaien in de kantinediensten. Daarnaast kunt u er voor kiezen om een vaste vrijwillige taak te vervullen. Wij hebben altijd behoefte aan enthousiaste vrijwilligers voor de dieverse taken binnen het bestuur, denk aan: vaste kantineploegen, onderhoudsteam, schoonmaakploeg,(jeugd-)bestuur. Op het aanmeldformulier kunt u aangeven welke functie uw voorkeur heeft.

  Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het hele sportseizoen. Opzeggingen voor het volgende seizoen dienen voor 31 mei doorgegeven te worden. Wanneer men later afmeldt dan is men nog een half jaar contributie verschuldigd dit i.v.m. onze contributiekosten aan de KNVB.


  De contributie wordt tijdens de jaarlijkse ledenvergadering vastgesteld en bedragen momenteel:

  Senioren (18 jaar en ouder)   € 41,00 per kwartaal
  Junioren (12 t/m 17 jaar)      € 34,00 per kwartaal
  Pupillen (6 t/m 11 jaar )        € 32,00 per kwartaal

  De contributie wordt via automatische incasso geïnd.
  Rekeningnummer contributie: NL69RABO0370334337