AFGELASTINGEN
idkliniek
Pupil van de week

Over Wiron

De voetbalvereniging Wiron is opgericht op 22 augustus 1945.
De accommodatie van v.v. Wiron is aan de Oosterkruisweg te Den Oever.
v.v.Wiron behoort tot district West 1 van de KNVB, dat zich uitstrekt van Texel tot aan Veenendaal.
Het bondsbureau staat in Amsterdam en de amateur-tak kent in totaal 6 districten. Bondsbureau
KNVB district West 1
Sportpark Riekerhaven
Overschijstraat 194
1062 XK Amsterdam
Postbus 9202, 1006 AE Amsterdam
Tel: 0204 87 9130
Fax: 0204 87 9140
KNVB relatienummer v.v.Wiron is BBFX28V
Rekeningnummer Contributiezaken 370334337
Lopende rekeningnummer Wiron IBAN NL91 RABO 0370311922

Technische Zaken
Op elke 1e donderdagavond van de maand zetelt Technische Zaken in de bestuurskamer en worden allerlei zaken besproken zoals: elftalindelingen, contracten, problemen enz.
Leden Technische Zaken:
Voorzitter, Vacant
Leider 1e team, B. Schuiling
Leider 2e team, R. Kort
Hoofdsponsor, A.Klein
Hoofdtrainer, R. Wagner
Wisselend bestuurslid.

Aanmelden, afmelden en verhuizingen leden
Alle aan/afmeldingen en verhuizingen voor de leeftijden onder 18 jaar gaan via: 
Lisette de Visser
Vlieterstraat 1

1779 XP Den Oever 
tel. 06-15285393

Leeftijden van 18 jaar en ouder gaan via:

Jeanette ten Bokkel
Oosterkruisweg 63

1779 XN Den Oever 
tel. 06-53597503

 

Spelers kunnen zich aanmelden bij Lisette de Visser en Jeanette ten Bokkel (zie hierboven). Er wordt dan bekeken in welk team de speler wordt ingedeeld en wanneer deze speler kan gaan trainen.
Alleen bij aanvang van het nieuwe seizoen ben je gegarandeerd van een seizoen spelen, later lid worden betekend meetrainen totdat er plek is (dit kan een seizoen duren).
Er wordt voor gezorgd dat het nieuwe lid een formulier krijgt die dan moet worden ingevuld en daarna bij het bovenstaande adres moet worden ingeleverd.
Het aanmeldingsformulier is hier te downloaden. Gelieve dit formulier volledig ingevuld en ondertekend in te leveren. Wanneer u geen beschikking heeft over een printer is het ook mogelijk om het formulier op te halen in de kantine. 


Om Wiron te kunnen laten voortbestaan zijn wij genoodzaakt de ouders van een Wironlid jonger dan 18 of een senior zelf, een vrijwillige functie te laten bekleden binnen de vereniging. Bij aanmelding kunt u doorgeven welke vrijwillige functie dit gaat worden.

Afmelden, het lidmaatschap wordt per verenigingsjaar en dient te worden opgezegd voor 31 mei van het jaar.
Wanneer u later afmeld dan is men nog een half jaar contributie verschuldigd i.v.m. contributiekosten aan de KNVB.
De contributie wordt tijdens de jaarlijkse ledenvergadering vastgesteld en zijn met ingang van 1 januari 2010 nu als volgt vastgesteld:

Senioren (18 jaar en ouder)  € 40,00 per kwartaal
Junioren (12 t/m 17 jaar) € 33,00 (inclusief kleedgeld) per kwartaal
Pupillen (6 t/m 11 jaar )  € 31,00 (inclusief kleedgeld) per kwartaal
De contributie wordt via automatische incasso geïnd.
Rekeningnummer contributie: Rabobank  370334337