AFGELASTINGEN
idkliniek
Pupil van de week

Huisregels

Algemeen
Het is verboden te roken in de kantine en de kleedkamers.
Houd de normen en waarden in de gaten.
Douchen is verplicht.
De trainingen gaan altijd door tenzij de weersomstandigheden het niet toe laten om veilig te trainen. Wees op tijd!
Indien je bent verhinderd om aan de training of een wedstrijd deel te nemen dien je dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken aan je trainer of leider.
Vloeken of het gebruik van grove taal is uit den boze en wordt nooit of te nimmer getolereerd.
Wees zuinig op de materialen, ballen, hesjes, doeltjes, enz.
Het wekelijkse programma staat ovb in de Wieringer Courant, Wieringernieuws. Op www.vvwiron.nl is de laatste en het geldende programma.
De gebruikte kleedkamer dient door het team netjes achter gelaten te worden, dit geldt voor de trainingen en bij de uit- of thuiswedstrijden.
De trainers, leiders, grensrechters, leden, spelers en supporters van v.v. Wiron worden geacht te allen tijde sportief gedrag en respect ten opzichte van elkaar, scheidsrechters en tegenstanders te tonen en de vereniging niet in diskrediet te brengen.

Afgelastingen voetbal

De KNVB kan het gehele amateurvoetbal of per district afgelasten. Vanaf vrijdag 18.00 uur wordt hierover op pagina 603 van NOS- teletekst bericht gedaan.
Indien achter district West 1 een X geplaatst is dan zijn onze wedstrijden afgelast. Incidentele afgelastingen door de consul worden dan zo spoedig aan de wedstrijdsecretaris doorgegeven.
Consul van Wiron is Arthur Schouten.
Ook bij de kleedkamers word aangegeven of er wedstrijden wel of niet doorgaan.

Onweer
Is de tijdsduur tussen het zien van de bliksem en het horen van de donder minder dan 10 seconden dan dient de wedstrijd direct te worden onderbroken.
Spelers en de scheidsrechter dienen zich terug te trekken in de kleedkamers.
De wedstrijd kan ten hoogste 30 minuten worden onderbroken. Indien het onweer aanhoudt word de wedstrijd gestaakt.